ชาน ลั่น ไมได้มีปัญหาอะไร

ชาน ลั่น ไมได้มีปัญหาอะไร