เน็ดเว็ด ยัน โด้, ปีร์โล่ อยู่กับ “ม้าลาย” ต่อแน่นอน

เน็ดเว็ด ยัน โด้, ปีร์โล่ อยู่กับ “ม้าลาย” ต่อแน่นอน