‘เอ็นเคเทียห์’ มั่นใจยืนหอกปืนใหญ่สบายบรื๋อ

‘เอ็นเคเทียห์’ มั่นใจยืนหอกปืนใหญ่สบายบรื๋อ