โอเล่ บ่นอุบ กรรมการเป้าพลาด 2 ครั้งทำ “ผี” แพ้บ๊วย

โอเล่ บ่นอุบ กรรมการเป้าพลาด 2 ครั้งทำ “ผี” แพ้บ๊วย