เซเตียน ไม่ใช่คนที่พวกเราจะสนับสนุน แต่เป็น ชาบี้ ต่างหาก

เซเตียน ไม่ใช่คนที่พวกเราจะสนับสนุน แต่เป็น ชาบี้ ต่างหาก