ไรท์ ชม บังเอล หลังโชว์ฟอร์มพา “ปืน” ยิง “ผี”

ไรท์ ชม บังเอล หลังโชว์ฟอร์มพา “ปืน” ยิง “ผี”