หลังจากที่เกิดสถานการณ์ไวรัสระบาดไปทั่วโลก ทำให้โปรแกรม […]...